ilustracja 1

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo!

Już 29 lutego w Lublinie odbędzie się konferencja poświęcona roli, jaką muzeum historii medycyny może odegrać we współczesnej edukacji medycznej i popularyzacji nauki. To wyjątkowe spotkanie nabiera istotnego znaczenia w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność. Żyjemy w świecie, który zmienia się w niezwykle szybkim tempie, co wydaje się wymagać przedefiniowania znaczenia i sposobu funkcjonowania takich instytucji jak muzea. Czy mają one rację bytu w zderzeniu z zaawansowanymi technologiami? Jak i czy w ogóle korzystać z nich w kształceniu akademickim? W końcu, co z naszą odpowiedzialnością za spuściznę historyczną?

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas konferencji będziemy szukać wspólnie z naszymi gośćmi. Przyjrzymy się także różnym metodom wykorzystywania zasobów muzealnych w procesie kształcenia na poziomie akademickim. Poruszymy kwestie zachowania dziedzictwa medycznego oraz skutecznej popularyzacji wiedzy historycznej. Poznamy doświadczenia praktyków muzealnictwa oraz porozmawiamy o sposobach angażowania społeczności w działania związane z edukacją muzealną, medyczną i popularyzacją wiedzy historycznej. Program konferencji obejmuje wystąpienia i dyskusje panelowe z udziałem ekspertów z dziedziny muzealnictwa, edukacji medycznej i nauki. Przygotowano trzy sesje naukowe oraz debatę o roli muzeum medycyny w edukacji medycznej i popularyzacji nauki.

Spotkanie adresowane jest do społeczności akademickiej, ale serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką, a w szczególności naukowców, edukatorów i popularyzatorów nauki, entuzjastów muzealnictwa oraz studentów.

Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji oraz w dyskusji, która z pewnością przyniesie ciekawe spostrzeżenia dla rozwoju muzealnictwa medycznego i edukacji w Polsce. Pytania będzie można zadawać za pomocą dedykowanego formularza. Zapewniamy inspirującą atmosferę, możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń!

Do zobaczenia wkrótce!
Komitet Organizacyjny

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Muzeum medycyny we współczesnej edukacji medycznej i popularyzacji nauki”

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Data i godzina: 29 lutego 2024, godz. 9:30-15:00
Miejsce spotkania stacjonarnego: Centrum Symulacji Medycznej, Lublin, ul. Chodźki 4, sala 407 (aula)
Transmisja online (YouTube): strona WWW konferencji oraz serwisie YouTube (link)

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego. Tylko osoby zarejestrowane otrzymają certyfikaty.

Uczestnicy konferencji otrzymują 5 punktów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz na podstawie akceptacji Lubelskiej Izby Lekarskie oraz zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Udział czynny i bierny w konferencji spełnia wymagania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w zakresie dopełniania obowiązku doskonalenia kompetencji dydaktycznych (lub kompetencji w obszarze edukacyjnym) przez pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adres e-mail podany podczas rejestracji na konferencję.

ilustracja 2
ilustracja 3

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA I: WSPÓŁCZESNE MUZEA MEDYCYNY

29 lutego, 09.30 - 10.50

SESJA I
WSPÓŁCZESNE MUZEA MEDYCYNY

09.30 - 09.35

„Komu jest potrzebna MEDpedia — GALERIA MEDYCZNA?”
dr n. med. Wojciech Brakowiecki (gospodarz konferencji) | Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(autorzy: dr n. med. Wojciech Brakowiecki, lek. Rafał Rutyna)

09.35 - 09.50

„Moja historia rodzinna z medycyną i naszą Alma Mater”
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska | JMR Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

09.50 - 10.10

„Nauka i muzeum. Dylematy muzeologii XXI wieku”
dr n. hum. Andrzej Frejlich | Muzeum Narodowe w Lublinie

10.10 - 10.30

„Muzeum uczelniane jako platforma dialogu ze społecznością lokalną”
dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. (UW) | Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

10.30 - 10.50

„Rola edukacji muzealnej w kształceniu studentów nauk medycznych”
dr n. hum. Agnieszka Polak, prof. uczelni | Uniwersytet Medyczny w Lublinie

SESJA II: INSTYTUCJE MUZEALNE — WYZWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

29 lutego, 11.00 - 11.50

SESJA II
INSTYTUCJE MUZEALNE — WYZWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.00 - 11.50

„Po pierwsze historia. O popularyzacji wiedzy historycznej”
Bogusław Wołoszański

Szanowni Państwo,
z przykrością informujemy, że Pan Bogusław Wołoszański z powodów osobistych, nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w konferencji.
Udało nam się jednak nagrać rozmowę z Panem Redaktorem, która decyzją Komitetu Organizacyjnego zostanie odtworzona w tej części programu konferencji.

SESJA III: PRZYSZŁOŚĆ MUZEÓW MEDYCYNY

29 lutego, 12.00 - 13.40

SESJA III:
PRZYSZŁOŚĆ MUZEÓW MEDYCYNY

12.00 - 12.20

„Muzeum GUMed opowiada o Uniwersytecie.”
dr n. med. Marek Bukowski | Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12.20 - 12.40

„Zastosowanie komputerowych technologii 3D w tworzeniu cyfrowych muzeów”
dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. ucz. | Politechnika Lubelska
(autorzy: Jerzy Montusiewicz, Marek Miłosz, Jacek Kęsik, Marcin Badurowicz, Stanisław Skulimowski)

12.40 - 13.00

„Rola apteki “Pod Łabędziem” - oddziału Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy we współczesnej edukacji medycznej i popularyzacji nauki”
dr hab. n. hum. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK | Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

13.00 - 13.20

„Wykorzystanie strategii Visual Thinking w muzeum historii medycyny”
prof. dr hab. n. med. Anna Torres | Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13.20 - 13.40

„Rola historii mówionej oraz prywatnych archiwów świadkiń i świadków historii w procesie przywracania pamięci o historii miejsca”
mgr Wioletta Wejman | Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN” w Lublinie

SESJA IV: DEBATA

29 lutego, 13.50 - 15.00

SESJA IV:
DEBATA

13.50 - 15.00

„Rola muzeum medycyny we współczesnej edukacji medycznej i popularyzacji nauki”
dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. (UW) | Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych
dr n. med. Marek Bukowski | Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. farm. Rafał Pietraś, prof. uczelni | Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tomasz Okoń | Twórca programu Historia bez Cenzury

PYTANIA DO PRELEGENTÓW

W tym miejscu możesz zadać pytanie prelegentowi, również w trakcie konferencji. Zebrane pytania będą zadawane naszym gościom podczas wydarzenia.

Zapraszamy do tej formy aktywnego uczestnictwa.

ilustracja 4
ilustracja 5

REJESTRACJA

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Adres siedziby Administratora: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, tel. +48 81448 5000 NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716, www: http://www.umlub.pl/. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora, z którym można się skontaktować: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, IOD@umlub.pl. Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane i będą przetwarzane w celu realizacji usług/obsługi zgłoszeń/udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - dane dedykowane do procesu/usługi/projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie zawartych umów. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu realizacji usług/obsługi zgłoszeń/udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

Aby zrezygnować z udziału w konferencji, wpisz powyżej swoje dane podane przy rejestracji (PWZ nie jest wymagane) i zatwierdź formularz. Wówczas otrzymasz wiadomość z linkiem ostatecznie usuwającym Twoje dane z nasze bazy.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz
prof. dr hab. n. med. Anna Torres
dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. ucz.
dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec, prof. uczelni
dr hab. n. med. Dorota Siwicka-Gieroba, prof. uczelni
dr n. farm. Rafał Pietraś, prof. uczelni
dr n. hum. Agnieszka Polak, prof. uczelni
dr n. med. Marek Majewski, prof. uczelni
dr hab. n. med. Włodzimierz Płotek
lek. Rafał Rutyna
lek. Daniel Pietrzak
mgr Jan Korulczyk

ilustracja 6

TRANSMISJA ONLINE

Transmisja zakończona.

PATRONI

Patronat honorowy
Patronat medialny

Patronat honorowy

Patronat medialny

DO POBRANIA

plakat Muzeum Medycyny plakat Muzeum Medycyny

DOSTĘPNOŚĆ - Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Konferencja odbędzie się w budynku Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4 w Lublinie, w sali nr 407 (aula) na 4 piętrze.

Dojazd komunikacją miejską linii 26, 47, 154, 156, 160 (przystanek Chodźki - szpital).

Deklaracja dostępności cyfrowej

Strona spełnia wymogi dostępności cyfrowej zgodnie z WCAG 2.1. (raport na dzień 21.02.2024.)

Serwis jest wciąż rozwijany, co może się wiązać z tymczasowymi ograniczeniami w dostępności wybranych elementów, co będzie w możliwie krótkim czasei korygowane.

Wszelkie uwagi i zstrzeżenia w zakresie dostępności cyfrowej oraz prośby o pomoc w uzyskaniu dostępu do treści lub funkcjonalności strony można kierować do jej twórcy pisząc na adres piotrmarciniak@umlub.pl.

Opis dostępności architektonicznej

Centrum Symulacji Medycznej jest nowoczesnym obiektem zlokalizowanym w centrum kampusu akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wejścia do budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia do poruszania się jest utwardzona. Przed budynkiem znajduje się pochylnia z poręczami po obu stronach. W budynku zapewniono pole manewrowe.

W holu głównym przy wejściu znajduje się czynna całą dobę portiernia.

Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewniają windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Schody mają oznaczone krawędzie stopni poprzez zmianę faktury i odcienia.

Na każdej kondygnacji znajdują się informacje o funkcji danego pomieszczenia. Napisy informacyjne umieszczono na drzwiach lub obok drzwi (na wysokości wzroku osoby pochylonej lub osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim) do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. Obowiązujący system identyfikacji wizualnej (oznaczenia i piktogramy) uwzględnia możliwe ograniczenia użytkowników. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami.

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wskazuje oznakowanie poziome i pionowe.

Kontakt

Ośrodek Komunikacji i Promocji, Dział Blask
tel: 81 448 53 96
e-mail: osrodek.kip@umlub.pl

Centrum Symulacji Medycznej
Tel: +48 81 448 59 30
e-mail: info.csm@umlub.edu.pl
WWW: https://csm.umlub.pl/